Minder vermogen per meter

Minder vermogen per meter: ja, zeker is dat beter!

Het vermogen van het Quickheat-Floor verwarmingselement is met 8 W/m ruim de helft lager dan de gemiddelde 16 W/m in de markt. We leggen graag uit waarom. Bij elektrische verwarming geldt: hoe hoger het vermogen per meter verwarmingselement, hoe groter de onderlinge draadafstand waarmee je het element moet installeren. Omdat die afstand af fabriek vaak vast ligt wordt in de praktijk al snel te veel vermogen geïnstalleerd. Is dat erg? Ja, het zorgt voor een ongelijkmatige opwarming, dat is slecht voor de woonvloer (PVC, parket, laminaat), biedt minder warmtecomfort en heeft onnodige gevolgen voor de aansluitingen in de meterkast.

Als je kiest voor elektrische verwarming bereken je eerst hoeveel vermogen je nodig hebt. Dat hangt af van de warmtebehoefte, die bepaald wordt aan de hand van de (laagste) buitentemperatuur, de grootte van het vertrek of de woning en de mate van isolatie. Bij vloerverwarming wordt de warmtebehoefte teruggerekend naar het vermogen per m² vloeroppervlak. Door steeds betere isolatie is de hoeveelheid warmte die nodig is steeds lager geworden. Om die reden is ook het vermogen per m² van Quickheat-Floor Basic Twincore verlaagd (van 160W/m² naar 130W/m²).

Veel typen vloerverwarming leveren te veel vermogen!

Om de gevolgen uit te leggen, starten we met een technisch verhaal. Het verwarmingselement wordt in principe met een bepaalde onderlinge afstand (in lussen) geïnstalleerd. Hoe langer het element, hoe vaker je kunt lussen. En daar zit het venijn van een hoog vermogen per meter: een hoog vermogen per meter heeft veel minder ‘draad’ per vierkante meter beschikbaar. Een element dat een hoog vermogen per meter heeft, is kortom minder geschikt is voor moderne woningen. De onderlinge elementafstand zou bij het juiste vermogen veel te groot worden waardoor de vloer ongelijkmatig opwarmt.

Meer vermogen, onnodige problemen

Omdat men toch graag de hele vloer wil verwarmen, wordt in de praktijk dus eenvoudigweg veel te veel capaciteit geïnstalleerd: meestal wordt dit type verwarmingselement met hoog vermogen per meter op mat geleverd en ligt de afstand tussen de lussen al vast als je het koopt. Het te hoge vermogen is niet alleen onnodig, maar kan ook nog eens problemen opleveren in de meterkast: daar wil je immers de aansluitwaarde zo laag mogelijk houden zodat er geen extra groep hoeft te worden aangelegd.

Quickheat: meer lengte = meer lussen èn dunner element!

Al jaren kiest Speedheat, in dit geval voor haar Quickheat-Floor Basic systeem, bewust voor een lager vermogen per meter. Het grote voordeel: het Quickheat-Floor verwarmingselement is twee keer zo lang bij dezelfde warmtebehoefte! Daardoor worden de vloer en de ruimte veel gelijkmatiger opgewarmd. Bij Quickheat is de voorgefabriceerde opgeluste draadafstand op het zelfklevende gaas 8 cm. Bij vele andere systemen is dat 14-16 cm. en dat moet ook want het vermogen per meter is dubbel zo hoog. Bijkomend voordeel is dat het flexibele Quickheat-Floor verwarmingselement slechts 2mm dun is, dichter aan het oppervlak ligt en er minder verwerkingsmateriaal nodig is.

Dunner element: sneller en egaler opwarmen

– Een dunner element ligt dichter aan het oppervlak (snellere opwarming)

– Egale vloertemperatuur (zie grafiek)

– Gelijkmatige spreiding van warmte in de vloer én in de ruimte, en daardoor meer wooncomfort

– Een lagere aansluitwaarde per vertrek/woning en dus andere (lagere) eisen voor de meterkast (meestal is 3 x 25Amp voldoende voor een gehele woning)

– Minder verwerkingsmateriaal nodig (minder egaline of tegellijm)

Waarom kiezen veel installateurs dan toch voor een hoger Vermogen?

Er wordt meestal gekeken of het vermogen per vierkante meter voldoende is. Het vermogen per strekkende meter wordt door de fabrikanten vaak niet gecommuniceerd, dit moet je zelf terugrekenen. Een hoog vermogen per meter is ook geen verkoopargument: het is vooral een voordeel voor de fabrikant, die de helft minder materiaal nodig heeft en het systeem tegen een relatief lage prijs kan aanbieden. Hierbij wordt vergeten dat de installatie meer tijd kost (dikker systeem) en er meer afwerkingsmateriaal nodig is. Naast deze bijkomende kosten na aanschaf, ondervind de gebruiker de nadelen bij het dagelijkse gebruik.

Lager vermogen per meter: behoud van je vloer

Niet iedere vloer kan warmtepieken tot 55 °C aan. Sterker nog, een houten, laminaat of PVC-vloer mag in principe op zo’n verwarmingssysteem niet worden aangebracht. Voor houten vloeren, of andere vloeren die gaan ‘werken’ door temperatuurverschillen is het veel beter als de vloer zo gelijkmatig mogelijk wordt verwarmd. Een lager vermogen per meter element gecombineerd met een kleinere elementafstand voorkomt niet alleen allerhande klachten en problemen, het zorgt ook voor een langere levensduur van de woonvloer.

 

Wil je meer weten over de technische voordelen van laag vermogen verwarming? Neem gerust vrijblijvend contact op met Speedheat Nederland.