Kan Quickheat-Floor als hoofdverwarming dienen?

Dat kan. In dat geval is het wel van belang dat u voldoende capaciteit installeert
om het vertrek onder alle (weers)omstandigheden goed te kunnen verwarmen.

Quickheat-Floor heeft een warmteafgifte van 160 W/m2. Dit is onder normale
omstandigheden in Nederland voldoende voor hoofdverwarming.