Is Quikcheat-Floor veilig?

Jazeker, ieder Quickheat-Floor© element is 100% veilig. Mede door
de geïsoleerde Tefzel© isolatie met coaxiaal omvlochten aardscherm,
is stroomlekkage onmogelijk.

Let wel: aansluiting dient te geschieden volgens de NEN.